Privacy Statement

Potje Technologie B.V.

Publicatie datum: 28-03-2023

1. Wie is Potje?

Bedrijf: Potje Technologie B.V. geregistreerd met KvK nummer 84112905

Handelsnaam: Potje

Adres: Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

Website: https://www.potje.tech

Email: info@potje.tech

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Potje Technologie B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Profielfoto

– Bankrekeningnummer voor ontvangers van een transactie

– Internetbrowser, IP adres en apparaat type

– Informatie over uw activiteiten op onze website, voor zover u cookies heeft ingeschakeld

– Informatie over uw activiteiten op onze app

– Informatie over hoe u onze website en app bent binnengekomen, gemeten via Google Analytics en Firebase

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

3. Doeleinden en Grondslag

Potje Technologie B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslag:

– Doel: Het afhandelen van jouw betaling. Grondslag: Toestemming en Overeenkomst.

– Doel: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Grondslag: Toestemming.

– Doel: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Toestemming.

– Doel: Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag: Toestemming.

– Doel: Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Grondslag: Overeenkomst en Toestemming.

– Doel: Potje Technologie B.V. analyseert jouw gedrag op de website en in de app om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Grondslag: Toestemming.

 

4. Hyperlinks naar websites van derden

Potje Technologie B.V.  kan hyperlinks naar websites en diensten van derden bevatten. Als je op zo een link klikt, verlaat je de Potje dienst en ga je naar de website van een derde partij. Potje Technologie B.V.  heeft geen kennis van of controle over de diensten en/of websites van derde partijen waarnaar hyperlinks verwijzen. Op het gebruik van je persoonsgegevens door die derde partijen is het privacy statement van Potje Technologie B.V.  niet van toepassing. Potje Technologie B.V.  is niet aansprakelijk voor diensten en/of websites van derde partijen.

 

5. Overdracht onderneming

Potje Technologie B.V.  kan haar onderneming / de Potje dienst overdragen aan een derde. In dat geval zullen ook jouw persoonsgegevens worden doorgegeven. We zullen je hierover altijd tijdig vooraf informeren. Indien je Potje daarna niet wilt blijven gebruiken, kan je je account verwijderen.

 

6. Beveiliging

Potje Technologie B.V.  neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo wordt al het verkeer over een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd en worden wachtwoorden versleuteld opgeslagen.

 

7. Inzage en Correctie

Je kunt de accountgegevens bekijken en wijzigen in je account. Als je een overzicht wilt van al je persoonsgegevens die door Potje worden verwerkt, kun je dat opvragen via info@potje.tech.

Als je wilt dat Potje Technologie B.V.  jouw gegevens verwijdert, kun je je account verwijderen. Je moet daarvoor eerst alle potjes verlaten. Als je op geen enkele potje meer staat kun je jouw profiel bezoeken via de menu structuur om je account definitief te verwijderen.

Als je account wordt verwijderd, worden je persoonsgegevens ook verwijderd, behalve voor zover deze zijn opgenomen in pdf bestanden van verrekende betalingen. Die kunnen niet verwijderd worden omdat de andere deelnemers dan ook geen toegang meer zouden hebben tot de verrekening. Ook kunnen persoonsgegevens na het verwijderen van je account worden bewaard omdat dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de dienst of omdat er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. Afgezien van pdf’s kunnen wij geen transactiegegevens verwijderen zolang een potje actief is.

 

8. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt.

 

9. Delen van persoonsgegevens met derden

Potje Technologie B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Potje Technologie B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Potje Technologie B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Google Analytics (US).

Mixpanel (US).

Firebase (US).

Online Payment Platform (NL). Wordt gebruikt om het betalingsverkeer te verwerken. We sturen user ID van de ontvanger van de gelden.

 

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren en aan andere organisaties te verstrekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor eventuele transactiegegevens, voor boekhoudkundige doeleinden en voor de belastingdienst. Verder kan het zijn dat wij gegevens moeten verstrekken aan autoriteiten bij een gerechtelijk bevel of vonnis, of bij (een vermoeden van) fraude of diefstal. Dergelijke informatie omvat uw IP-adres, e-mailadres, bankrekeningnummer en het bedrag dat u via onze App hebt overgemaakt of ontvangen.

 

10. Minderjarigen

Als je jonger dan 16 jaar bent, heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger voor het gebruik van Potje. Door een account aan te maken, verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent, of dat je toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt.

 

11. Wijzigen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de dienst worden toegevoegd. Wijzigingen zullen worden bekend gemaakt via de Potje dienst of door middel van een bericht aan gebruikers.

 

12. Vragen

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via info@potje.tech